3. NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA
sezona 2015./2016.

Savezi info

 • » OS Sisačko-moslavačke žup.
 • » OS Bjelovarsko-bilogorske žup.
 • » OS Varaždinske županije
 • » Zagrebački odbojkaški savez
 • » OS Karlovačke županije
 • » OS Međimurske županije
 • » OS Zagrebačke županije
 • Udruga odbojkaških sudaca Sisak

  Obavijest

  12-10-2015

  Redovna godišnja skupština udruge odbojkaških sudaca Sisak održat će se u srijedu 21. rujna 2016. god.

  u sali za sastanke sportske dvorane "Brezovica".

  Vjerujem da ste svi dobili pozive e-mailom sa pripadajućim dnevnim redom.


  Udruga odbojkaških sudaca Sisak

  Rifet Sedić, predsjednik


  Info

  NAZIV:

  Udruga odbojkaških sudaca Sisak

  SJEDIŠTE:

  Braće Kavurića 1, 44 010 SISAK

  E-MAIL:

  rifet.sedic@gmail.com

  udrugasudacasisak@gmail.com

  IBAN:

  HPB - HR 67 2390 0011 1003 24955

  OIB: 82069352074

  PREDSJEDNIK:

  Rifet Sedić

  Mob: 091 15 880 15

  TAJNIK:

  Jelena Stojaković

  Mob: 098 20 11 87

  KODEKS PONAŠANJA

  administracija