3. NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA
sezona 2016./2017.

Vijesti

Trenerski seminar za niže lige i mlađe dobne kategorije – REGIJA JUG

26-09-2017

Trenerski seminar za mlađe dobne kategorije za regiju Jug održat će se 30. rujna 2017. u Splitu u Hrvatskom institutu za kineziologiju i sport i maloj dvorani Gripe na adresi Osječka 11 (kompleks Gripe) s početkom u 10.30.

Hodogram:

Hrvatski institut za kineziologiju i sport:

10.30 - 11.00 Analiza sastava tijela mjerenjem bioelektrične impedancije.

predavač: doc. dr. sc. Mirjana Milić

11.00 - 11.15 Novosti sa sudačkog seminara.

predavač: Toni Ivković,dipl.oec; struc.spec.cin.

11.15 - 12.00 Kontrola treniranosti opterećenja trenažnog procesa u odbojci

(teoretski dio) predavač: prof. dr. sc. Zoran Grgantov

12.00 - 12.15 pauza

Mala dvorana Gripe

12.15 - 14.00 Kontrola treniranosti opterećenja trenažnog procesa u odbojci

(aplikativna primjena: GPS, polari na pokaznoj utakmici)

predavači: izv. dr. sc. Marko Erceg; dr. sc. Goran Kuvačić; Mario Stipkov, bacc.cin.